• Tp.HCM nằm trong "tầm ngắm" của nhà đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

    Tp.HCM nằm trong "tầm ngắm" của nhà đầu tư Châu Á Thái Bình Dương

    Theo báo cáo mới nhất của JLL, các thành phố trên khắp châu Á đang trở thành nơi tập trung, thu hút mạnh mẽ các loại hình dịch vụ kinh doanh, kỹ thuật, tài chính và bán lẻ lớn, trong đó Tp.HCM, Việt Nam được đánh giá là có tốc độ phát triển mạnh mẽ.