Doanh nghiệp Thái muốn mua trọn số cổ phần BMP do SCIC thoái vốn

The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd - doanh nghiệp Thái Lan đang nắm giữ hơn 16,7 triệu cổ phiếu BMP vừa có văn bản tới SCIC muốn mua trọn toàn bộ hơn 24 triệu cổ phần BMP - đúng bằng số cổ phần SCIC muốn bán.

Doanh nghiệp Thái muốn mua trọn số cổ phần BMP do SCIC thoái vốn

Hiện, với 16,7 triệu cổ phiếu đang nắm, Nawaplastic Industries đang là cổ đông lớn với 20,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Nhựa Bình Minh.

Nếu mua thành công 24 triệu cổ phiếu trên, Nawaplastic Industries sẽ phải bỏ ra khoảng 2.300 tỷ đồng và tỷ lệ sở hữu của công ty này tại Nhựa Bình Minh lên tới 49,91%.

"Nawaplastic Industries là một thành viên của Nawaplastic - công ty chuyên sản xuất ống nhựa PVC tại Thái Lan. Ngoài BMP, hiện công ty này cũng đang nắm 24% vốn của Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (NTP) - một "ông lớn" khác trong ngành nhựa Việt Nam.