• Con đường từ thăng hoa đến lỗ nặng của Tập đoàn Hoa Sen

    Con đường từ thăng hoa đến lỗ nặng của Tập đoàn Hoa Sen

    Từ một cơ sở bán tôn tới một công ty có vốn điều lệ chỉ 30 tỷ đồng và trở thành một tập đoàn với doanh số trên 11 nghìn tỷ đồng, nhưng từ năm 2017 – 2018, tập đoàn Hoa Sen bất ngờ rơi vào vòng xoáy nợ nần.