Đơn giản và chi tiết hơn để doanh nghiệp vay vốn dễ dàng!

Để khu vực DNTN thực sự là động lực phát triển của nền kinh tế, ngoài việc hoàn thiện chính sách, thể chế thì việc đưa vào thực thi và áp dụng trong thực tế là rất quan trọng. Có như vậy, khu vực DNTN mới trở thành động lực phát triển của nền kinh tế.

Đơn giản và chi tiết hơn để doanh nghiệp vay vốn dễ dàng!

Với mức tăng trưởng GDP trong quý I năm 2018 đạt mức 7,38%, đây là mức tăng trưởng kỷ lục trong nhiều năm qua. Tôi cho rằng đây là một kết quả ấn tượng và đầy triển vọng về sự phát triển của nền kinh tế, là bước tiến thuận lợi để củng cố và phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Có được kết quả này, là sự cố gắng, nỗ lực phát triển chung của mọi nguồn lực kinh tế trong xã hội. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp quan trọng của khu vực DN tư nhân (DNTN). Theo báo cáo của Cục Phát triển DN 2017, DNTN đã đóng góp 43,22% GDP toàn bộ nền kinh tế. Như vậy, kinh tế tư nhân đã và đang có vai trò ngày càng quan trọng trong việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đặt ra.

Tuy nhiên, DNTN cần phải có những điều chỉnh, thay đổi để phát huy hết khả năng và thế mạnh, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế Việt Nam đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, Đảng và Nhà nước cần đảm bảo thống nhất các quy định, chính sách pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để DNTN có thể sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Về các thủ tục vay vốn, tín dụng, nên chi tiết và đơn giản hóa, đồng thời đưa ra mức lãi suất hợp lý để mở rộng và hỗ trợ vốn cho DN.

Để khu vực DNTN thực sự là động lực phát triển của nền kinh tế, ngoài việc hoàn thiện chính sách, thể chế thì việc đưa vào thực thi và áp dụng trong thực tế là rất quan trọng. Có như vậy, khu vực DNTN mới trở thành động lực phát triển của nền kinh tế.

Trần Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP DigiCity Việt Nam