Dự án nhà ga T3 chính thức được giao cho ACV

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban Quản lý vốn) đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư dự án nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

Dự án nhà ga T3 chính thức được giao cho ACV

Trước thời điểm chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại ACV từ Bộ GTVT về Ủy ban Quản lý vốn, dự án nhà ga T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (CHK quốc tế Tân Sơn Nhất) giai đoạn thiết kế đã được Bộ có ý kiến thống nhất đưa vào danh mục dự án nhóm A, B trong kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của ACV tại Công văn số 2789/BGTVT-QLDN ngày 20/3/2018.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo số 73/BC-NĐDV-HĐQT của Người đại diện phần vốn nhà nước tại ACV và văn bản số 2595/BGTVT-KHĐT kèm theo Tờ trình của Bộ GTVT về việc xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, Ủy ban Quản lý vốn đồng ý phương án đề xuất của Bộ GTVT giao cho ACV-Người khai thác cảng làm chủ đầu tư thực hiện dự án bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Lý giải về quyết định này, lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn, CHK quốc tế Tân Sơn Nhất là một trong 21 cảng hàng không đang được giao cho ACV quản lý, khai thác, cung cấp chuỗi dịch vụ hàng không liên tục từ khu bay, sân đỗ máy bay, nhà ga hành khách.

Ủy ban Quản lý vốn cho rằng, việc để ACV đầu tư và khai thác thêm một nhà ga tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất không chỉ bảo đảm nguyên tắc mỗi cảng hàng không, sân bay có một người khai thác mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác hiệu quả, đồng bộ dây chuyền phục vụ với các nhà ga hiện có (T1, T2), tối ưu và nâng cao hiệu quả dự án và các công trình mà ACV đã đầu tư và đang khai thác.

Trước đó, Bộ GTVT đã giao cho ACV xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhà ga T3. Trong khi đó, ACV là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với tỷ lệ vốn Nhà nước chi phối gần như tuyệt đối (95,4%); có năng lực, kinh nghiệm trong đầu tư, quản lý, khai thác các cảng hàng không, sân bay; có nguồn lực tài chính bảo đảm nhu cầu vốn của dự án.

Mặt khác, dự án có tính chất cấp bách, cần triển khai khẩn trương để giải quyết tình trạng quá tải hiện nay tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của TP. HCM và cả nước, đặc biệt là trong việc thu hút và phục vụ khách quốc tế.

Trong trường hợp ACV được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư thực hiện dự án, Ủy ban Quản lý vốn đề nghị ACV thực hiện trình tự, thủ tục, quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi do ACV lập, nhà ga T3 CHK quốc tế Tân Sơn Nhất có công suất 20 triệu hành khách/năm, diện tích sàn 100.000m2, mở rộng sân đỗ trên diện tích 4.650m2. Khái toán tổng mức đầu tư khoảng 11.430 tỷ đồng, thời gian xây dựng 43 tháng.

>>Dính nhiều sai phạm, ACV vẫn được đề xuất giao xây dựng Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất