• Đề xuất phương án tổ chức bộ máy chính quyền mới cho các đặc khu kinh tế

  Đề xuất phương án tổ chức bộ máy chính quyền mới cho các đặc khu kinh tế

  Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia về việc tổ chức chính quyền tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, Uỷ ban Pháp luật Quốc hội đã đề xuất một phương án mới tổ chức bộ máy chính quyền tại đặc khu kinh tế.

 • Lần đầu tiên, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình ra Quốc hội

  Lần đầu tiên, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trình ra Quốc hội

  Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt hôm nay sẽ lần đầu tiên được trình ra Quốc hội. Dự luật là nền tảng pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển ba đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu) Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

 • Công thức nào cho thành công của đặc khu?

  Công thức nào cho thành công của đặc khu?

  Ngoài những đột phá về thể chế, thì các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vượt trội cũng là điều kiện quan trọng, tạo nền tảng cho sự hình thành và phát triển của các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (đặc khu). Nhưng đâu mới là công thức?

 • Sẽ có khung thể chế vượt trội cho các đặc khu hành chính - kinh tế

  Sẽ có khung thể chế vượt trội cho các đặc khu hành chính - kinh tế

  Tại cuộc họp thảo luận về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định quan điểm phải tập trung xây dựng khung thể chế vượt trội cho các đặc khu hành chính - kinh tế.