EVN tiếp tục thoái vốn 5 công ty trong tháng 8/2018

Trong tháng 8/2018, EVN sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn tại 5 công ty cổ phần là Công ty CP Cơ khí Điện lực, Công ty Tài chính CP Điện lực, các Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, 4 và Công ty CP Phong điện Thuận Bình.

EVN tiếp tục thoái vốn 5 công ty trong tháng 8/2018

Cổ phần hoá, thoái vốn tại các đơn vị EVN là những mục tiêu được Tập đoàn nêu rõ trong tháng 8. Với hoạt động cổ phần hóa, EVN sẽ thực hiện các thủ tục để chuẩn bị đại hội đồng cổ đông lần đầu và thành lập Công ty cổ phần đối với EVNGENCO3 và tiếp tục triển khai các bước cổ phần hóa EVNGENCO1.

Trong tháng này, EVN tiếp tục thực hiện thoái vốn của EVN tại 5 công ty cổ phần, bao gồm: CTCP Cơ khí Điện lực, công ty Tài chính cổ phần điện lực (EVNFinance), CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3),  CTCP Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4) và CTCP Phong điện Thuận Bình (TBW).

Trước đó tháng 7, EVN đã thực hiện một số các thủ tục để thoái vốn tại 5 công ty cổ phần nêu trên. Tập đoàn đã thuê tư vấn định giá và tư vấn lập hồ sơ thoái vốn EVN tại EVNFinance, đôn đốc Người đại diện hoàn thành phương án thoái vốn tại PECC3.

Đối với Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình (TBW), EVN cho biết hiện đã trình Hội đồng thành viên phê duyệt giá khởi điểm và phương án thoái vốn của EVN.

Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, trong tháng 8/2018, EVN đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo đủ điều kiện cho tàu 50.000 tấn cập cảng và cấp chứng chỉ nghiệm thu tạm thời (PAC) Tổ máy 1 Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4; hoàn thành công tác nghiệm thu cấp chủ đầu tư và cấp PAC cho 2 tổ máy Nhiệt điện Thái Bình; đảm bảo tiến độ nhận điện thử nghiệm Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng…

Về lưới điện, trong tháng 8/2018, Tập đoàn đảm bảo tiến độ thi công để đưa vào vận hành các công trình: Đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (giai đoạn 2), Nhánh rẽ 1C, Nhánh rẽ 220 kV Tây Hà Nội, Đường dây 220 kV Long Phú - Sóc Trăng, Mạch 2 Ô Môn - Sóc Trăng, Trạm 220 kV Cần Đước...

EVN dự kiến, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống trong tháng 8 ở mức 629,4 triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 32.265 MW.