• Trong tháng 5/2018, cho phép Fomosa vận hành thử nghiệm Lò cao số 2

    Trong tháng 5/2018, cho phép Fomosa vận hành thử nghiệm Lò cao số 2

    Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa chủ trì phiên họp Hội đồng giám sát liên ngành để đánh giá kết quả khắc phục các lỗi vi phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) và xem xét việc cho phép FHS vận hành thử nghiệm Lò cao số 2.