FSI đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong việc khai thác hệ thống thông tin dữ liệu

Mới đây tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI phối hợp với Trung tâm thông tin Ủy ban Dân tộc tổ chức hội thảo: “Xây dựng, quản lý, khai thác Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc".

FSI đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong việc khai thác hệ thống thông tin dữ liệu

Hội thảo diễn ra nhằm thực hiện công văn số 650/UBDT-TTTT ngày 12/7/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc. Hội thảo với sự chủ trì của ông Phan Văn Hùng - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các lãnh đạo, chuyên viên của 53 Ban dân tộc trên cả nước.

Xuất phát từ thực trạng việc lưu trữ, khai thác dữ liệu của Ban Dân tộc các tỉnh còn chưa đồng bộ, chuyên nghiệp dẫn đến nhiều khó khăn trong việc tác nghiệp, tại hội thảo, Công ty FSI đã đưa ra giải pháp thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc, giải pháp số hóa dữ liệu đã thu thập. Các giải pháp với mục đích phục vụ cho nhu cầu của Ban Dân tộc như: tổng hợp và khai thác dữ liệu được tốt, đồng thời cập nhật các dữ liệu khác sẵn có tại các tỉnh, thành phố tích hợp với dữ liệu của Ủy ban Dân tộc thành một hệ thống dữ liệu chuyên dùng, thống nhất trong toàn quốc về công tác dân tộc.

Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc được xây dựng bao gồm các nội dung: Thu thập, điều tra thông tin về thực trạng KT-XH các dân tộc thiểu số trên địa bàn các Tỉnh/Thành phố. Số hóa dữ liệu thu thập đưa vào hệ thống phần mềm quản lý nhắm xây dựng cơ sở dữ liệu về dân tộc; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê thực trạng kinh tế -xã hội các dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh/Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo việc tổ chức hội thảo, Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Phan Văn Hùng đã nêu rõ tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ thông tin vào khai thác dữ liệu, sử dụng, phục vụ cho công tác dân tộc, đồng thời Thứ trưởng cũng giao nhiệm vụ cho các Vụ, Trung tâm, đơn vị của Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm hỗ trợ xây dựng, áp dụng công nghệ thông tin về công tác dân tộc cho Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Với kinh nghiệm 10 năm trên thị trường công nghệ thông tin và số hóa tài liệu, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI đã được Ủy ban dân tộc tin tưởng lựa chọn làm đơn vị đồng hành trong nhiều sự kiện. Trước đó, một hội thảo với nội dung tương tự cũng đã dược diễn ra tại tỉnh Lào Cai và Nha Trang.