Gần 120 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Ngày 22/7, tại Hà Nội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, để triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” với tổng kinh phí 120 tỉ đồng.

Để đạt được hiệu quả đề án, Bộ Lao động - Thương Binh - Xã hội, Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp dự kiến sẽ hỗ trợ khởi nghiệp cho 12 triệu lượt học sinh, sinh viên; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm.

Đề án cũng sẽ triển khai Ngày hội khởi nghiệp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn giới thiệu ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên kết nối với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư hàng năm cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Theo Ban tổ chức, Đề án “Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp giúp học sinh, sinh viên tự tin, chủ động, sáng tạo trong việc khởi nghiệp, chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. 

Quảng cáo

Đề án cũng nhằm nâng cao năng lực các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện học sinh, sinh viên và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm; đồng thời, tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm, giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên tới các nhà đầu tư; tăng cường xã hội hóa công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp và tự tạo việc làm. 

Theo Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, hiện trong số người học tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có khả năng chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp chiếm tỷ lệ chưa cao, chưa tương xứng với những cơ hội tự tạo việc làm, khởi nghiệp trong thời kỳ phát triển mới của nền kinh tế, xã hội đất nước.

Mặt khác, trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học, công nghệ không ngừng thay đổi, phát triển, thúc đẩy khoa học quản lý phải thay đổi. Nhiều công nghệ mới xuất hiện và cũng nhiều công nghệ cũ bị lạc hậu trong thời gian ngắn…

Trong khi đó, số lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp còn ít, cần thiết phải có một chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khởi nghiệp.

 

Có thể bạn quan tâm

Microsoft đã khởi động sáng kiến Highway to a 100 Unicorns (tạm dịch là sáng kiến ​​Hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp kỳ lân) tại khu vực châu Á Thái Bình Dương nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực.

Thứ năm, 15/10/2020