Gỗ Trường Thành bán hết 68,52% vốn tại Công nghiệp Gỗ Trường Thành

Ngày 3/10, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) đã hoàn tất việc thoái vốn hoàn toàn khỏi CTCP Công nghiệp Gỗ Trường Thành (mã: TTI).

Theo Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐQT, Gỗ Trường Thành quyết định chuyển nhượng toàn bộ 1.257.143 cổ phần, tương ứng 68,52% vốn điều lệ TTI. Giá vốn ghi nhận cho khoản đầu tư này là 12,57 tỷ đồng. Việc thoái vốn khỏi TTI được cho là động thái của ban lãnh đạo mới nhằm tinh gọn hệ thống sở hữu của Gỗ Trường Thành. 

Quảng cáo

Trước đó, tính đến hết tháng 6/2017, Gỗ Trường Thành có 12 công ty con sở hữu trực tiếp (tỷ lệ biểu quyết trên 50%) và 2 công ty con sở hữu gián tiếp. 

Mới đây, Gỗ Trường Thành đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

>> Gỗ Trường Thành sắp phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Có thể bạn quan tâm

Thị trường lấy lại đà tăng và có nhiều dấu hiệu "khỏe hơn" nhờ sự lan tỏa của dòng tiền sang nhóm midcap bên cạnh sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu bluechips, qua đó hướng đến vùng mục tiêu vượt đỉnh cao hơn ở ngưỡng 1.030 điểm.

Thứ tư, 02/12/2020