Gỗ Trường Thành bán toàn bộ cổ phần tại Phú Hữu Gia

CTCP Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) vừa có quyết định chuyển nhượng toàn bộ hơn 8,2 triệu cổ phần của TTF và Công ty con sở hữu tại CTCP Phú Hữu Gia (PHG).

Gỗ Trường Thành bán toàn bộ cổ phần tại Phú Hữu Gia

Cụ thể Gỗ Trường Thành sẽ chuyển nhượng 5.268.000 cổ phần Phú Hữu Gia tương ứng 26,74% tổng số cổ phần công ty. Công ty con của TTF sẽ chuyển nhượng 3 triệu cổ phần tương ứng 15,23% vốn điều lệ Phú Hữu Gia.

Giá chuyển nhượng được thông báo không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần). Nếu chuyển nhượng thành công, TTF và công ty con sẽ thu về gần 83 tỷ đồng.

Được biết, công ty Phú Hữu Gia được thành lập tháng 11/2007, chuyên kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà các loại, xây dựng các công trình đường sắt và đường bộ, các công trình dân dụng, làm đại lý môi giới, đấu giá, bán buôn các đồ dùng gia đình.

Công ty Phú Hữu Gia do ông Võ Trường Thành làm người đại diện theo pháp luật.  

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 của TTF, thì Công ty cổ phần Phú Hữu Gia được xếp vào nhóm những công ty liên doanh, liên kết, với vốn điều lệ 360 tỷ đồng.

Trong cơ cấu góp vốn thì TTF có tỷ lệ góp vốn thực tế là 41,97%, tỷ lệ góp vốn theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 35,17%.

 >> Tương lai mới cho bộ 3 kiểm soát đặc biệt TTF, JVC và PNC