GTNfoods bị phạt, truy thu thuế hơn 233 triệu đồng

Cục Thế thành phố Hà Nội vừa có quyết định xử lý về thuế đối với Công ty Cổ phần GTNfoods (mã chứng khoán GTN) trong kỳ thanh tra năm 2017.

Theo đó, tính đến hết ngày 28/8/2018 tổng số thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của doanh nghiệp này là hơn 233 triệu đồng trong đó, số thuế thu nhập doanh nghiệp tăng qua thanh tra là hơn 185,7 triệu đồng, phạt khai sai 37 triệu đồng và tiền nộp chậm thuế thu nhập 8,3 triệu đồng.

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét của GTN cho thấy, 6 tháng đầu năm 2018, doanh nghiệp này đạt 25,4 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 222% so cùng kỳ 2017.

Quảng cáo

Theo lý giải của doanh nghiệp, trong kỳ giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2018, phần cổ tức cho năm 2017 của các công ty con và công ty liên kết được công ty ghi nhận vào doanh thu tài chính nhiều hơn so với cổ tức năm 2016 của các công ty con và công ty liên kết trong cùng kỳ 2017.

Công ty CP GTNfoods được hình thành thông qua sự hợp nhất của các công ty đã có bề dày lịch sử trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp.

Công ty tập trung xây dựng nền tảng hạ tầng chung thông qua việc đầu tư vào các tổng công ty của nhà nước như Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng, Tổng công ty Chè, Tổng công ty Chăn nuôi và sữa Mộc Châu...

Có thể bạn quan tâm