Hà Nội: Bêu tên 96 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công bố danh sách 96 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế, bao gồm cả các doanh nghiệp được nêu tên lần đầu và những doanh nghiệp nợ từ năm 2015-2018.

Hà Nội: Bêu tên 96 doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế

Theo đó, trong danh sách nợ công bố lần đầu, tính đến hết tháng 3/2019, có 91 doanh nghiệp nợ gần 22 tỷ đồng thuế, phí. Đứng đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 với tổng nợ là gần 4,6 tỷ đồng.

Tiếp sau là Công ty TNHH Kết cấu và Xây dựng Kimeco Vina và Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Tây Hồ với khoản nợ lần lượt là 3,012 tỷ đồng và 1,831 tỷ đồng. Ngoài ra, còn 7 doanh nghiệp nợ tiền thuế, phí ở mức từ 500 đến 700 triệu đồng. 

Danh sách này cũng công bố 4 chủ đầu tư nợ tiền thuê đất với tổng số hơn 31 tỷ đồng là Công ty Cổ phần Sỹ Ngàn (hơn 15 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đại Dương (gần 8,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần xây dựng Khu Bắc (hơn 6,5 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đông Sơn (hơn 1,4 tỷ đồng).

Chỉ có một đơn vị nợ gần 47 tỷ động tiền sử dụng đất là Công ty TNHH MTV cơ khí Quang Trung.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng công bố lại 106 doanh nghiệp có dấu hiệu "chây ỳ" nộp thuế. Đây là những đơn vị đã được công khai trong giai đoạn 2015-2018 với tổng số nợ lên đến hơn 1.000 tỷ đồngthuế, phí và các khoản liên quan đến đất. 

Tổng số đơn vị trong danh sách công khai nợ thuế tháng 5/2019 là 202 với số nợ hơn 1.126 tỷ đồng.

Năm 2019, Cục Thuế Hà Nội được Bộ Tài chính, HĐND, UBND TP. Hà Nội giao dự toán thu ngân sách nhà nước 245.726 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so với kết quả thực hiện năm 2018.

Ngay từ những ngày đầu năm, Cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu tiền thuế nợ tới từng lãnh đạo cục, từng lãnh đạo các phòng ban của cục thuế, chi cục thuế, tới từng cán bộ thuế; đồng thời chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ đọng.