Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài

Trong 4 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 1.926,1 triệu USD, chiếm 54,2% tổng vốn đăng ký c

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm 2018 đến thời điểm 20-4-2018, cả nước thu hút 883 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp phép mới, tăng 20,3% về số dự án so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên, với số vốn đăng ký mới trong 4 tháng đạt 3.553,8 triệu USD thì lượng vốn đổ vào các dự án đã giảm 27,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, có 303 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 2.244,8 triệu USD, giảm 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Quảng cáo

Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong 4 tháng đạt 5.798,6 triệu USD, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,1 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 4 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 1.926,1 triệu USD, chiếm 54,2% tổng vốn đăng ký cấp mới;

Trong đó, riêng hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 455,5 triệu USD, chiếm 12,8%; các ngành còn lại đạt 1.172,2 triệu USD, chiếm 33%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 4 tháng năm nay đạt 3.945 triệu USD, chiếm 68% tổng vốn đăng ký.

Tổng cục Thống kê cho hay, cả nước hiện có 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án FDI được cấp phép mới trong 4 tháng đầu năm, trong đó Hà Nội có số vốn đăng ký lớn nhất với 498,7 triệu USD, chiếm 14% tổng vốn đăng ký cấp mới; Tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 408 triệu USD, chiếm 11,5%; Bình Dương, Ninh Thuận, Đồng Nai... cũng có số lượng dự án thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đáng kể.

Có thể bạn quan tâm