Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân, Long Biên

UBND TP Hà Nội vừa ban hành các Quyết định số 4060/QĐ-UBND, Quyết định số 3957/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại 2 quận Thanh Xuân, Long Biên.

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân, Long Biên

Cụ thể, theo Quyết định số 4060/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 gồm: 3 dự án, với diện tích 1,53ha.

Cụ thể, 3 dự án được điều chỉnh là: Tòa nhà Dịch vụ thương mại, nhà trẻ và nhà ở cao tầng - VNT Hạ Đình, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần tập đoàn Đại Dương và liên danh; PCC1 Thanh Xuân do Công ty Cổ phần cơ khí ô tô Hòa Bình làm chủ đầu tư; Tòa nhà hỗn hợp thương mại và dịch vụ văn phòng do Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà Nội và liên danh làm chủ đầu tư.

Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018, cụ thể: Tổng diện tích đất tự nhiên: 908,97ha; Đất phi nông nghiệp: 890,54ha; Đất chưa sử dụng: 7,11ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 217/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Theo Quyết định số 3957/QĐ-UBND, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Long Biên đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 10/1/2018 gồm: 12 dự án, với diện tích 127,84ha.

Điều chỉnh diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018, cụ thể: Tổng diện tích đất tự nhiên: 5.982,05ha; Đất phi nông nghiệp: 4.466,67ha.

Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 212/QĐ-UBND vẫn giữ nguyên hiệu lực.