Hà Nội thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài trong 5 tháng

Theo thông tin từ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền báo cáo tại buổi giao ban công tác UBND TP tháng 5/2018, tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục ổn định; thu hút đầu tư tiếp tụ

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, thành phố đã thu hút 860 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 225 dự án, vốn đầu tư đăng ký mới 529,2 triệu USD. Các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách ước thực hiện 27 dự án, tổng mức đầu tư đạt 27.000 tỷ đồng; có 13 dự án điều chỉnh quy mô vốn, tăng 1.980 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm ước đạt là 92.400 tỷ đồng, đạt 38,8% dự toán.

Quảng cáo

Cũng trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư thêm 1 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn gần 1.410 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đầu tư theo hình thức PPP đang thực hiện lên 12 dự án, tổng mức đầu tư 28.337 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, trong 5 tháng, Hà Nội tiếp tục duy trì thực hiện 100% hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng. Có 9.420 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 97.500 tỷ đồng (giảm 1% về số lượng và tăng 36% về vốn so với cùng kỳ); lũy kế đến nay trên địa bàn thành phố có 241.000 doanh nghiệp.

Để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, lãnh đạo thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm. Cụ thể, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư; điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh,tập trung vào các chỉ số còn thấp, trọng tâm là trong các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư.

Có thể bạn quan tâm

Bộ GD&ĐT đề nghị các lưu học sinh bình tĩnh, chủ động tìm hiểu về các hướng xử lý của nhà trường để có giải pháp phù hợp cho riêng mình.

Thứ sáu, 10/07/2020