Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công trung hạn và thời gian hoàn thành dự án

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của Thành phố giai đoạn 2019-2020 và chốt thời gian hoàn thành các dự án.

Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công trung hạn và thời gian hoàn thành dự án

Cụ thể, đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến bố trí vốn thực hiện năm 2020, chủ đầu tư chủ động đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư dự án theo quy định để đủ điều kiện ghi kế hoạch vốn thực hiện dự án trong năm 2019 khi Thành phố có phương án sử dụng nguồn tăng thu, kết dư ngân sách.

Đối với các dự án còn lại, chậm nhất đến ngày 31/10/2019 phải phê duyệt dự án đầu tư để đủ điều kiện ghi kế hoạch năm 2020.

Đối với các dự án đầu tư công cấp huyện được ngân sách Thành phố hỗ trợ, thời hạn hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/6/2019.

Với các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện đã được HĐND quyết nghị thực hiện theo cơ chế ngân sách Thành phố hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 4/12/2018; các Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành của Thành phố thực hiện bàn giao lại hồ sơ đã tiếp nhận từ các huyện. Thời hạn hoàn thành bàn giao chậm nhất đến ngày 15/3/2019.

UBND TP. Hà Nội cũng giao các đơn vị hoàn thiện thủ tục phê duyệt điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện đối với 24 dự án xây dựng cơ bản tập trung có thời hạn hoàn thành trong năm 2018 chậm nhất đến ngày 31/3/2019 theo đúng chỉ đạo của UBND TP tại Văn bản số 6330/UBND-KH&ĐT ngày 26/12/2018.

 >> Công an TP. Hà Nội 'bêu' tên 74 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy