Hải Phát Invest chào sàn HoSE giá 26.800 đồng/cổ phiếu

Ngày 24/7, 150 triệu cổ phiếu của Hải Phát Invest sẽ chính thức chào sàn HoSE với giá tham chiếu 26.800 đồng/cổ phiếu, mặc dù trước đó HSC tư vấn giá chào sàn 40.000 đồng/cổ phiếu.

Hải Phát Invest chào sàn HoSE giá 26.800 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới có quyết định chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) được niêm yết 150 triệu cổ phiếu trên HoSE với mã chứng khoán HPX.

Ngày giao dịch đầu tiên 24/7/2018. Giá tham chiếu trong ngày gia dịch đầu tiên 26.800 đồng/cổ phiếu với biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên +-20%. Với mức giá này vốn hóa ngày chào sàn của Hải Phát Invest đạt 4.020 tỷ đồng.

"Trước đó, bên lề roadshow diễn ra tại TP.HCM, lãnh đạo Hải Phát Invest từng cho biết, công ty đã được HSC tư vấn giá chào sàn 40.000 đồng/cổ phiếu. Có thời điểm thị trường OTC, cổ phiếu của Hải Phát Invest đã được giao dịch với mức giá từ 27.000-29.000 đồng/cổ phiếu.

Hải Phát Invest là Công ty chuyên về xây dựng các loại công trình dân dụng, đường sắt, xây dựng chuyên dụng… và kinh doanh bất động sản, thành lập từ tháng 12/2003 với vốn điều lệ ban đầu 8 tỷ đồng. Sau nhiều lần tăng vốn, lần gần đây nhất tháng 12/2017 công ty tăng vốn từ 1.200 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng như hiện nay thông qua việc chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Trong cơ cấu doanh thu của Hải Phát Invest phần lớn đến từ kinh doanh bất động sản, chiếm khoảng 95% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu cho thuê bất động sản, cung cấp vật tư và các hoạt động khác.

Về cơ cấu cổ đông trước khi lên sàn, tính đến 14/5/2018 Hải Phát Invest có 3 cổ đông lớn nắm giữ 56,8% vốn điều lệ công ty, trong đó có 1 cổ đông ngoại là Vietnam Enterprise Investments Limited (8,7372%) và 2 cổ đông cá nhân là ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch HĐQT công ty, sở hữu 40,0384% vốn và bà Chu Thị Lương (8%).

Kết quả kinh doanh, năm 2016 doanh thu đạt trên 1.800 tỷ đồng thì sang năm 2017 sụt giảm 40%, còn gần 1.080 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt trên 325 tỷ đồng, tăng 96% so với lợi nhuận đạt được năm 2016. Theo báo cáo năm 2017 công ty đã tạm ứng 60% cổ tức đợt 1 và dự kiến còn trả đợt 2/2017 tỷ lệ 15% trong năm 2018 này.