Hải Phòng thu phí dịch vụ hạ tầng cảng biển với tất cả hàng hóa

Từ 3/1, tất cả hàng hóa thông qua các cảng biển tại Hải Phòng phải nộp phí dịch vụ hạ tầng cảng.

Hải Phòng thu phí dịch vụ hạ tầng cảng biển với tất cả hàng hóa

Theo đó, Hải Phòng áp dụng mức thu 250.000 đồng cho một container 20 feet; hàng rời là 2.000 - 50.000 đồng/tấn. Riêng hàng thuộc diện tạm nhập tái xuất đóng container là 2,2 - 2,3 triệu đồng/container 20 feet.

Dự kiến, nếu tổng sản lượng hàng hóa qua cảng biển năm 2017 ước bằng năm 2016 là 80 triệu tấn thì trong năm 2017, ngân sách của thành phố sẽ có thêm 1.500 tỷ đồng từ việc thu loại phí mới. 13 điểm thu phí sẽ được đặt tại Khách sạn Duyên Hải, cảng Hải An, cảng Đình Vũ, Tân Cảng, cảng VIP Green Port, tòa nhà Thành Đạt, tòa nhà Sơn Hải.