Bất động sản

Mặc dù, chủ trương xây dựng khu dân cư trong khu công nghiệp nhằm đảm bảo nhu cầu đời sống cho công nhân và chuyên gia. Thế nhưng, trên thực tế khu nhà ở công nhân đã bị chủ đầu tư “bóp nghẹt”.

15:20, 03/09/2019
Sức bật từ bất động sản Long An
10:35, 28/08/2019
Quốc Trực