Bất động sản

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản số 2554/UBND-KT về việc “Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp”, do ông Nguyễn Văn Trăm - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước ký.

07:55, 12/09/2019