bất động sản công nghiệp

Việc rà soát các dự bán BĐS có sử dụng đất công đã tác động rất lớn đến thị trường. Vì vậy, theo các chuyên gia, nhà đầu tư nên né những cổ phiếu của các DN bất động sản “dính” nhiều đất công.

11:30, 31/07/2019
Cần sớm ban hành luật về KCN, KKT
07:20, 24/04/2019
Bảo Duy