chung kết AFF

Phiên bản Bphone 3 này sẽ sớm được BKAV bán ra thị trường trong thời gian tới với số lượng giới hạn.

16:15, 14/12/2018