Chứng khoán

Trong quá trình xem xét dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) nhiều ý kiến cho rằng, cần quy định chỉ NHNN được thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chứng khoán trên Sở GDCK để bảo đảm

07:32, 16/08/2019