Chuyển động 24h

Ngày 22/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam.

10:15, 21/02/2018