đáp trả tương đương

07:30, 09/08/2018

Trung Quốc đã ngay lập tức có hành động đáp trả tương đương sau khi Mỹ áp thuế bổ sung đối với 16 tỷ USD hàng hóa của nước này.