Hạnh phúc từ tâm

07:10, 25/04/2019

"Một ngọn nến sẽ không mất gì khi trao ánh sáng của mình cho ngọn nến khác. Bởi khi đó, ngọn nến sẽ được sáng hơn bởi vô số ánh sáng ngọn nến mà mình đã trao".