IoT Security White Paper 2018

14:05, 24/10/2018

Ngày 23/10/2018, Huawei vừa công bố Sách trắng Bảo mật IoT 2018 (IoT Security White Paper 2018) tại Đại hội Thế giới Giải pháp IoT lần thứ tư, tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha.