kỹ năng bán hàng

11:22, 30/06/2018

Trẻ em trong trường phổ thông ở Mỹ, Úc, châu Âu được dạy những bài học sơ khai về kinh doanh bằng những câu hỏi: 100 năm trước người ta bán hàng thế nào? Hiện nay ra sao và 10 năm sắp tới, hình thức b