lắp ráp ô tô

07:45, 11/02/2019

Trong năm 2019 này, Bộ Công Thương sẽ thực hiện các giải pháp để hỗ trợ, thúc đẩy các dự án ngành ô tô.