Lavenue Crown

16:00, 21/05/2019

Sở Xây dựng TP. HCM vừa công khai kèm theo danh sách các dự án phát triển nhà ở đã thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư. Trong danh sách 160 được công bố dự án có tên Lavenue Crown của CTCP Đầu tư Lave