Ngân hàng

Chương trình cho vay đóng mới và nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản đã triển khai được 4 năm nhưng nhiều chủ tàu đang rơi vào tình trạng chậm trả nợ, trả nợ khô

09:00, 14/07/2019
Ngân hàng Việt hút dòng vốn ngoại
07:00, 10/07/2019
Anh Minh