tạm cư

08:55, 08/10/2018

Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cho UBND quận 1 sử dụng 174 căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước để di dời các hộ dân Quận 1 đang sống trong chung cư xuống cấp về tạm cư.