tham nhũng

Thứ hai lúc 16:07

Công ty Ericsson đã bỏ ra 1 tỷ USD để giải quyết cuộc điều tra tham nhũng sau khi chi nhánh tại Ai Cập nhận tội.