THỜI CUỘC

TikTok mới đấy đã chuyển đến một vị trí văn phòng tại Moutain View, California - nơi trước đó thuộc trụ sở của ứng dụng tin nhắn WhatsApp của Facebook.

Thứ ba lúc 14:23
Ngày Doanh nhân bàn chuyện kinh doanh
08:00, 13/10/2019
Tuệ Minh