THƯƠNG HIỆU

Ngày 1/8/2019, tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân - căn cứ Long Sơn (TP.Vũng Tàu), Tập đoàn Hưng Thịnh đã trao 28,5 tỷ đồng cho 21 điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và tập thể cán bộ, chiến sĩ 15 nhà giàn

14:05, 02/08/2019