tối đa hóa lợi nhuận

Theo đơn kiến nghị của người dân, việc điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 KĐT Nam Thăng Long vì lợi ích của nhà đầu tư, gây áp lực lên hạ tầng xã hội và không có cơ sở pháp lý, mục đích thu lợi một cách

15:20, 10/05/2019