trần nợ công

14:23, 13/08/2019

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2018, nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP giảm xuống còn khoảng 46,0%, trong đó cơ cấu nợ nước ngoài quốc gia đều giảm.

Không nới trần nợ công
07:22, 31/10/2016
Trường Doãn