Xe & Công nghệ

Khoảng 2 triệu cuộc tấn công nhằm vào hệ thống mạng máy tính của các chính phủ trên toàn cầu trong năm 2018 đã gây thiệt hại hơn 45 tỷ USD.

08:20, 11/07/2019