HDBank huy động trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng HDBank dự kiến sẽ phát hành thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn cấp 2, nâng tổng số vốn huy động trái phiếu lên 6.000 tỷ đồng.

HDBank huy động trái phiếu 1.000 tỷ đồng

Tiếp sau thông báo phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu trung dài hạn trong năm 2018. 

Việc phát hành trái phiếu lần này nhằm tăng vốn cấp 2 cho ngân hàng, chuẩn bị nguồn đáp ứng yêu cầu tăng vốn tự có theo quy định Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn.

Ngày 5/7/2018 tới, HDBank sẽ thực hiện trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương ứng số tiền thanh toán khoảng 1.471,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, HDBank có kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 20%.

Theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua, HDBank sẽ nhận sáp nhập ngân hàng PGbank (vốn điều lệ 3.165 tỷ đồng) với tỷ lệ hoán đổi cổ phần 1: 0,621 nhằm tăng vốn điều lệ.

Với kế hoạch sáp nhập này, HDBank điều chỉnh tăng chỉ tiêu kinh doanh cao hơn với lợi nhuận trước thuế sau sáp nhập sẽ tăng từ 3.933 tỷ đồng (kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2018) lên 4.712 tỷ đồng, tức tăng thêm 779 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, ngân hàng ghi nhận tăng trưởng kinh doanh khả quan, cụ thể, tín dụng tăng hơn 14%. Riêng Công ty tài chính tiêu dùng HD Saison đã phục vụ hơn 3,9 triệu khách hàng, tăng 151,91% so với cùng kỳ.

>> ĐHCĐ HDBank: Chấp thuận sáp nhập PGBank, tỷ lệ hoán đổi là 1:0,621