• "DNNVV là nòng cốt của nền kinh tế!"

    "DNNVV là nòng cốt của nền kinh tế!"

    Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Nhân Phượng – TGĐ Công ty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang, trong cuộc trò chuyện với Thương Gia sau khi tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Bắc Ninh khóa III.

  • Ông Nguyễn Nhân Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh

    Ông Nguyễn Nhân Phượng tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội DNNVV tỉnh Bắc Ninh

    Ngày 20/12 tại Bắc Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) của tỉnh đã tổ chức Đại hội lần III nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ông Nguyễn Nhân Phượng - TGĐ Cty TNHH Giấy và Bao bì Phú Giang, Chủ tịch HH khóa II tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch HH khóa III.