HNX kiến nghị cấp margin với cổ phiếu UPCoM

Sau thời gian nghiên cứu, HNX kiến nghị UBCKNN cho phép giao dịch ký quỹ (margin) đối với các doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn nhằm đáp ứng tiêu chí gia tăng thanh khoản và hỗ trợ công tác thoái vốn DNNN

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019, báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng.

HNX trình Bộ Tài chính phê duyệt kế hoạch năm 2019 với tổng doanh thu đạt 594,3 tỷ đồng, tăng 5,66% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 308,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với 2018.

HNX cũng sẽ tăng cường quản lý giám sát hoạt động công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch. Cùng với đó thực hiện rà soát, hoàn thiện bộ tiêu chí giám sát giao dịch cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu trên UPCoM; phối hợp với các công ty chứng khoán phổ biến và triển khai cơ chế tạo lập thị trường trên thị trường cổ phiếu.

Đồng thời kiến, nghị cho phép giao dịch ký quỹ đối với cổ phiếu UPCoM có vốn hóa lớn, nhằm gia tăng thanh khoản và hỗ trợ công tác thoái vốn DNNN của Chính phủ. 

Trước đó, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-UBCK về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán mới thay thế Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/8/2011 về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán và Quyết định số 09/QĐ-UBCK ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Quảng cáo

Theo quyết định này, chỉ những chứng khoán niêm yết trên Sở GDCK đủ thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên mới được lựa chọn để được giao dịch kí quỹ. Nếu cổ phiếu chuyển sàn niêm yết thì thời gian niêm yết được tính là tổng thời gian đã niêm yết tại hai Sở. Trước đó trong dự thảo quy định về kí quỹ đã có ý kiến đề xuất các cổ phiếu được ký quỹ chỉ cần có thời gian niêm yết 3 tháng.

Ngoài ra, yêu cầu trước đây “chứng khoán đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bao gồm: cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán, không bao gồm các chứng khoán đăng ký niêm yết giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM”. Theo quy định mới đã bỏ phần "không bao gồm các chứng khoán đăng ký niêm yết giao dịch trên hệ thống UPCoM" nhưng vẫn yêu cầu phải là "chứng khoán niêm yết", nên có thể hiểu trong thời gian tới các cổ phiếu giao dịch trên UPCoM vẫn chưa được cấp margin, kể cả các cổ phiếu trong UPCoM Premium.

Ngoài ra, yêu cầu đối với các cổ phiếu cho ký quỹ phải không nằm trong diện cảnh báo, kiểm soát, báo cáo kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, các tổ chức niêm yết chậm công bố thông tin về báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính soát xét quá 5 ngày làm việc, các công ty vi phạm nghĩa vụ thuế, các công ty bị lỗ căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất. Như vậy so với quy định cũ trước đây thì UBCK đã bổ sung yêu cầu về thời hạn công bố báo cáo tài chính năm, báo cáo tài chính bán niên soát xét và nghĩa vụ thuế trong yêu cầu xét duyệt margin

Cũng theo công bố của HNX, Sở đã xây dựng dự thảo triển khai sản phẩm hợp đồng tương lai trên thị trường trái phiếu, nghiên cứu xây dựng chỉ số VNX200 làm tài sản cơ sở cho HĐTL chỉ số VNX200, nghiên cứu xây dựng pháp lý để triển khai hợp đồng tương lai cổ phiếu, hợp đồng quyền chọn trên chỉ số cổ phiếu và cổ phiếu...

Hết năm 2018, HNX có tổng cộng 220 nhân viên với mức lương bình quân 21,8 triệu đồng/tháng. Thu nhập bình quân 27,3 triệu đồng/người/tháng. Năm 2019, số nhân viên HNX dự kiến tăng lên 231 người, tiền lương bình quân lên mức 23 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân là 28,77 triệu đồng/người/tháng.

>> Ba cổ phiếu vào diện bị kiểm soát của HNX

Có thể bạn quan tâm

Dù vẫn duy trì được doanh thu trong quý II/2020 nhưng biên lợi nhuận của Ricons lại suy giảm đáng kể từ 6,68% xuống còn 5,84%.

Thứ ba, 04/08/2020