• Chính thức chốt mức tiền lương tối thiểu năm 2019

  Chính thức chốt mức tiền lương tối thiểu năm 2019

  Sáng 13/8, các thành viên Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án mức tiền lương tối thiểu năm 2019 sẽ tăng lên 5,3% so với mức lương tối thiểu năm 2018.

 • Lương tối thiểu 2019 tăng bao nhiêu?

  Lương tối thiểu 2019 tăng bao nhiêu?

  Chiều nay 9.7, Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ họp phiên đầu tiên đàm phán mức lương tối thiểu năm 2019. Theo dự đoán của các chuyên gia, mức tăng lương năm tới trong khoảng 5 - 6%.

 • Doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương

  Doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương

  Nghị quyết 27-NQ/TW về chính sách cải cách tiền lương do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành ngày 21/5/2018 nêu rõ, các doanh nghiệp được tự quyết định chính sách tiền lương và trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước công bố.

 • Để lương tăng gắn với năng suất

  Để lương tăng gắn với năng suất

  Cứ đến kỳ Hội đồng Tiền lương quốc gia họp bàn về việc tăng lương tối thiểu vùng báo chí lại sôi động giữa hai luồng quan điểm, lập luận của bên đại diện người sử dụng lao động và người lao động.