Huawei công bố Sách trắng Bảo mật IoT 2018

Ngày 23/10/2018, Huawei vừa công bố Sách trắng Bảo mật IoT 2018 (IoT Security White Paper 2018) tại Đại hội Thế giới Giải pháp IoT lần thứ tư, tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha.

Huawei công bố Sách trắng Bảo mật IoT 2018

Sách trắng Bảo mật IoT 2018 phân tích các công nghệ bảo mật hiện tại của IoT và các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn. Nó mô tả kiến trúc bảo mật IoT “3T + 1M” được đề xuất bởi Huawei vào năm 2017, trình bày về sự phát triển công nghệ bảo mật IoT, các cập nhật nghiên cứu và các thực tiễn hay nhất.

Tài liệu cũng thảo luận về cách thức xây dựng các hệ sinh thái bảo mật IoT bằng cách làm việc với các chính phủ, với ngành ICT, với các tổ chức tiêu chuẩn hóa/chứng nhận và các liên minh công nghiệp.

Huawei hợp tác với các bên liên quan để cùng phát hiện và giải quyết các rủi ro về bảo mật cũng như các yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư phát sinh từ các công nghệ mới, đồng thời khuyến khích sự phát triển nhanh chóng và bền vững của ngành công nghiệp IoT.

Sự sáng tạo và phát triển của IoT đã làm biến đổi các ngành công nghiệp truyền thống và thay đổi cuộc sống hàng ngày.

Theo khảo sát mới nhất của Gartner, gần 20% các tổ chức toàn cầu bị ít nhất một cuộc tấn công IoT trong ba năm qua. Gartner dự đoán rằng chi tiêu trên toàn thế giới cho bảo mật IoT sẽ đạt 1,50 tỷ đô la Mỹ trong năm 2018, tăng 28% so với 1,174 tỷ đô la Mỹ chi tiêu trong năm 2017 và mức chi này sẽ tăng lên 3,1 tỷ đô la vào năm 2021.

So với các hệ thống mạng IT truyền thống, mạng IoT đặt ra các yêu cầu bảo mật cao hơn cho các thiết bị, hệ thống mạng, các nền tảng/ đám mây, các ứng dụng và tuân thủ quyền riêng tư. Trong “kiến trúc bảo mật IoT 3T + 1M”, 3T đề cập đến việc bảo vệ thiết bị IoT, bảo đảm an ninh mạng và các công nghệ bảo vệ đám mây, còn 1M đề cập đến hoạt động và quản lý bảo mật.

Jiang Wangcheng, chủ tịch nhóm giải pháp Huawei IoT, cho biết: “Huawei luôn coi trọng sự an toàn của IoT và không ngừng thúc đẩy phát triển IoT. Chúng tôi cải thiện kiến trúc bảo mật 3T + 1M và đổi mới công nghệ với phân tích bảo mật ngành khác biệt. Kiến trúc bảo mật 3T + 1M tập trung vào sức mạnh tổng hợp của các tính năng bảo mật thiết bị, mạng, đám mây và nền tảng để giải quyết các mối đe dọa bảo mật ở các lớp cảm biến, mạng và ứng dụng của IoT".

"Huawei sử dụng kinh nghiệm sâu rộng của mình trong bảo mật mạng viễn thông để nâng cao nhận thức về bảo mật IoT và phân tích các nền tảng và đám mây. Làm việc cùng với các đối tác hệ sinh thái, Huawei không ngừng tập trung giải quyết các mối đe dọa và thách thức an ninh IoT. Chúng tôi hy vọng rằng Sách trắng này khuyến khích thảo luận ngành IoT và thúc đẩy các ứng dụng bảo mật IoT trong các ngành khác nhau”. Jiang Wangcheng cho biết thêm.