Huawei được đánh giá là công ty dẫn đầu dành cho các nhà khai thác viễn thông

Theo đánh giá của Ovum - một công ty tư vấn và phân tích độc lập hàng đầu, Huawei là một trong những công ty dẫn đầu thị trường trong báo cáo mới nhất về các Giải pháp Phân tích Khách hàng dành cho các nhà khai thác viễn thông.

Huawei được đánh giá là công ty dẫn đầu dành cho các nhà khai thác viễn thông

Trong báo cáo "Ma trận Quyết định của Ovum về việc lựa chọn giải pháp phân tích khách hàng cho các Telco năm 2017-2018" cho thấy, Ovum chỉ ra rằng Huawei có lợi thế trong các giải pháp nền tảng điện toán đám mây phân tích dữ liệu lớn, quản trị dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu hội tụ. Huawei cũng hiểu rất rõ về các nhu cầu kinh doanh của các nhà khai thác viễn thông.

Sự hiểu biết này không chỉ giúp các nhà khai thác sử dụng sự thấu hiểu về mong muốn ẩn dấu của khách hàng (customer insight) cho các dịch vụ khách hàng và tiếp thị của họ, để nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm của khách hàng, mà còn giúp các nhà khai thác cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số sáng tạo cho các ngành chuyên ngành khác dựa trên những thấu hiểu về mong muốn ẩn dấu của khách hàng như chỉ số xếp hạng tín dụng cá nhân, mang lại giá trị cho các nhà khai thác.

Để phát huy được những lợi thế cạnh tranh trong các thị trường đang thay đổi nhanh chóng, các nhà khai thác viễn thông cần phải cải thiện trải nghiệm khách hàng hiện tại, thu hút thêm các khách hàng mới, và tăng các nguồn doanh thu mới. Nhu cầu về các giải pháp phân tích khách hàng của các nhà khai thác cũng thay đổi từ một kiến trúc kiểu ốc đảo dựa trên phân tích nguồn dữ liệu duy nhất sang các phân tích dữ liệu lớn sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Với khả năng kỹ thuật trong lĩnh vực điện toán đám mây và dữ liệu lớn cũng như kiến thức về ngành công nghiệp viễn thông, Huawei cung cấp cho các nhà khai thác mạng FusionInsight-Universe Analytics, một nền tảng phân tích dữ liệu lớn trên đám mây, tích hợp các công cụ tích hợp dữ liệu, quản lý dữ liệu, hiểu biết và phân tích dữ liệu. Các nhà khai thác có thể nhanh chóng nắm bắt được những nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng dựa trên nhiều nguồn dữ liệu của họ như BSS, OSS và MIS, và sử dụng những hiểu biết thu được để hỗ trợ các hoạt động kỹ thuật số của doanh nghiệp hoặc để có những sáng tạo dịch vụ dữ liệu để đối mặt với những thách thức của thị trường.

Cách đánh giá các nhà cung cấp giải pháp phân tích dữ liệu khách hàng viễn thông hàng đầu toàn cầu là sử dụng cách đánh giá công nghệ, tác động đến thị trường và việc thực hiện chiến lược của họ. Dựa trên các đánh giá và nghiên cứu đó, các nhà cung cấp tham gia đánh giá được phân loại là các công ty dẫn dắt thị trường hay là những người thách thức trên thị trường. Báo cáo này có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các nhà khai thác viễn thông để lựa chọn các nhà cung cấp giải pháp phân tích khách hàng của họ.