Huyện Sóc Sơn quyết định cưỡng chế 24 công trình vi phạm tại xã Phù Lỗ

Quyết định cưỡng chế 24 công trình vi phạm trật tự xây dựng tại Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã được Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn ký và chuyển sang các đơn vị chức năng để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Huyện Sóc Sơn quyết định cưỡng chế 24 công trình vi phạm tại xã Phù Lỗ

Sau khi có kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về những công trình vi phạm tại xã Phù Lỗ, trên cơ sở những sai phạm này đã tồn đọng từ nhiều năm, dù được huyện nhiều lần chỉ đạo xử lý dứt điểm nhưng chính quyền xã Phù Lỗ chưa tổ chức thực hiện, UBND huyện Sóc Sơn đã thống nhất đình chỉ điều hành trong thời gian 30 ngày đối với ông Lê Hồng Văn, Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ để tập trung nhiệm vụ xử lý sai phạm đất đai còn tồn đọng từ trước đến nay trên địa bàn.
Trên cơ sở đó, ngày 12/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn đã ký quyết định xử lý sai phạm 24 công trình.
UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu chủ 24 công trình này phải khôi phục, trả lại nguyên trạng ban đầu của thửa đất trước khi vi phạm. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, tức là từ 12/4 đến ngày 24/4, nếu chủ công trình không tự giác tháo dỡ, UBND huyện Sóc Sơn sẽ tổ chức cưỡng chế.
UBND huyện Sóc Sơn giao Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị và các phòng ban chức năng huyện Sóc Sơn giám sát, đôn đốc, tổ chức cưỡng chế. 
Trước đó, ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày, nguyên nhân do sai phạm đất đai còn tồn đọng từ trước đến nay trên địa bàn xã Phù Lỗ.

>> Kỷ luật nhiều cán bộ sai phạm về quản lý, sử dụng đất rừng Sóc Sơn