Indonesia khởi xướng điều tra bán phá giá tôn màu từ Trung Quốc và Việt Nam

Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Indonesia khởi xướng điều tra bán phá giá tôn màu từ Trung Quốc và Việt Nam

Theo Bộ Công thương, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (QLCT) vừa nhận được thông tin về việc ngày 23/12/2016 Ủy ban Chống bán phá giá Indonesia (KADI) đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.

Sản phẩm bị điều tra là Tôn màu (Mã HS: 7210.70.10.00, 7212.40.10.00, và 7212.40.20.00). Ngày khởi xướng vụ kiện là từ 23/12 và nguyên đơn đứng ra kiện là PT NS BlueScope Indonesia. Theo đó, giai đoạn điều tra bán phá giá là từ 7/2015 – 6/2016. Trong thời gian này, tổng lượng nhập khẩu vào Indonesia (trong giai đoạn điều tra): 224,120 tấn. Trong đó, lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc là 196,191 tấn, chiếm 87.5% (theo số liệu trong Thông báo của KADI)

Vụ việc sẽ được tiến hành điều tra vụ việc trong vòng 12 tháng (có thể gia hạn thành 18 tháng nếu cần thiết).

Trong Thông báo, KADI cho biết sẽ tiến hành khởi xướng điều tra đối với các bên liên quan đã được cơ quan này biết đến. Đối với tất cả các nhà sản xuất/xuất khẩu khẩu, KADI đề nghị các công ty này gửi đăng ký tham gia bên liên quan (bằng văn bản, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo khởi xướng điều tra) tới KADI theo thông tin liên lạc sau. 

Theo Bộ Công thương, các doanh nghiệp cần sớm liên hệ với Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài – Cục Quản lý cạnh tranh- Bộ Công Thương, Địa chỉ: 25 Ngô Quyền – Hà Nội để xử lý.