[Infographics] 12 dự án luyện thép bị loại khỏi quy hoạch

Theo Bộ Công Thương, 12 dự án thép bị loại khỏi quy hoạch do đề nghị từ các địa phương, dự án chưa có chủ đầu tư hoặc năng lực chủ đầu tư kém, không thuộc phạm vi quy hoạch hoặc nguồn nguyên liệu không đảm bảo.

[Infographics] 12 dự án luyện thép bị loại khỏi quy hoạchTheo VietnamPlus