• Hệ điều hành nào dễ bị tổn thương nhất?

    Hệ điều hành nào dễ bị tổn thương nhất?

    Hệ điều hành Android dễ bị tổn thương nhất với không dưới 523 lỗ hổng bảo mật so với 161 đối với iOS.

  • Nhanh tay tải về 8 ứng dụng đang miễn phí cho iOS

    Nhanh tay tải về 8 ứng dụng đang miễn phí cho iOS

    Thực sự iOS đang là một kho kiếm tiền béo bở với developer. Và vì vậy, các lập trình viên luôn biết cách miễn phí các sản phẩm của mình đúng lúc. VnReview xin liệt kê 8 ứng dụng trả phí hữu dụng đang được các lập trình viên miễn phí trên iOS. Các bạn